Patrocinio del
Comune di Roma
Dipartimento XIV
The Global Prehistory Consortium at EURO INNOVANET
Doamna de la Tărtăria şi enigma datării tăbliţelor de la Tărtăria
de Marco Merlini
3. Punerea sub semnul întrebării a unora dintre miturile legate
de aceste artefacte mitice

i) Tăbliţele de la Tărtăria sunt produse autentice ale scrisului european

Orice paralelă între inscripţiile de la Tărtăria şi scrisul din Mesopotamia este slabă din raţiuni cronologice şi grafice.
În primul rând, dezvoltarea scrisului descoperit în Transilvania preceda curente evoluţionare similare din Mesopotamia cu aproape un mileniu.
În al doilea rând, dacă semnele europene sunt comparate cu cele din cadrul listei ATU (Green şi Nissen 1987), nu pot fi observate convergenţe substanţiale.

În concluzie, motivele cronologice şi grafice exclud influenţele externe în formarea sistemului de semne dunărean; fie din migrarea ideii scrisului de la est la vest, sau vreo contribuţie semnificativă la repertoriul de semne.

Acceptarea faptului că valea Dunării a dezvoltat propriul său sistem de scriere cu şapte milenii în urmă are importante repercursiuni culturale ce înlătură multe dintre ideile de termen lung referitoare la preistoria europeană, obligă la reorganizarea succesiunii ei cronologice şi modifică radical localizarea geografică a regiunilor ei de leagăn. În realitate, naşterea scrisului este dusă mult în urmă, de la  regatele şi oraşelor-state din Epoca Bronzului la satele semi-egalitare de ţărani neolitici iar centrul său de greutate trece dinspre Orientul Apropiat la Europa de sud-est.Recunoaşterea debutului în avans al scrierii în Europa de Sud-Est determină renaşterea civilizaţiei sale corespondente: cea dunăreană. Într-adevăr, existenţa unui ars scribendi european (arta scrierii) a fost considerată unul din indicatorii capabili să determine faptul că statutul de “civilizaţie timpurie” nu mai poate fi limitat doar la acele regiuni care au atras atenţia cercetătorilor de mult timp (de exemplu Egipt, Mesopotamia, Levant, vechea vale a Indului, iar în zilele noastre Bactria Margiana din Turkmenistan şi Afghanistan, valea Yangtze în China, valea Jroft din Iran). Dimpotrivă, acest statut trebuie să se extindă pentru a cuprinde şi civilizaţiile neolitice şi chalcolitice de pe Valea Dunării. Iar un argument foarte important este faptul că, din anumite puncte de vedere, această regiune europeană ar trebui aşezată pe o poziţie proeminentă potrivit aspectelor culturale prin raportare la celelalte.

Merlini Tărtăria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |